Perinteinen verikuppaus

Traditional blood cupping

Erityisen hyviä syitä tulla kuppaukseen;

 • kehon ja mielen virkistäminen
 • Fyysisten ja henkisten jumien avaaminen
 • migreeni, jännityspäänsärky, reumaattiset säryt ja jalkasäryt
 • Puutuvat ja kylmät kädet sekä jalat
 • Verenkiertohäiriöt
 • Nesteenkierto häiriöt
 • Korkea verenpaine
 • helpottaa astman oireita
 • Ihottumat, akne ja psoriasis
 • Vaihdevuosien vaivat
 • Univaikeudet
 • Nesteiden kertyminen

Good reasons to try blood cupping;

 • refreshing the body and mind
 • Opening physical and mental blocks
 • migraines, tension headaches, rheumatic pains and leg aches
 • Numb and cold arms and legs
 • blood circulatory disorders
 • fluid circulation disorders
 • high blood pressure
 • eases symptoms of asthma
 • rashes, acne and psoriasis
 • menopause problems
 • troubled sleeping
 • fluid buildup

Milloin ei voida kupata?

 • heikko yleistila
 • kuumetaudit, syöpä
 • HIV
 • anemia
 • tulehdustilat, vyöruusu
 • verenohennuslääkkeet (Marevan)
 • raskaus ja imetys
 • kuukautisten aikana
 • verenluovutus (3kk tauko ennen kuppausta)

When I can’t treat you?

 • poor general condition
 • febrile illness, cancer
 • HIV
 • anemia
 • inflammatory conditions, shingles
 • blood thinning medication
 • pregnancy and nursing
 • on your period
 • blood donation (3month period before cupping)

Mitä odottaa kuppaukselta?

Kuppaukseen tultuasi aloitamme hoidon saunoen ja halutessasi voit pistää jalkasi virkistävään jalkakylpyyn. Voit käyttää meillä uima-asua niin halutessasi, mutta huomioithan, että se voi tahriintua vereen kuppauksen aikana. Toteutamme hoidon sinua huomioiden ja myös toiveidesi mukaan. Ennen kuppauksen aloitusta käydään läpi oireita, joita halutaan hoitaa. Asiakkaalla on aikaa sekä ennen hoidon aloitusta, että hoidon jälkeen rentoutua ja peseytyä omien tarpeidensa mukaan.

Noudatamme Valviran laatimia ohjeistuksia kuppaushygieniasta. Välineet ja tilat huolletaan, puhdistetaan ja sterilisoidaan jokaisen asiakkaan jälkeen.

Ennen hoidon aloitusta asiakas käy saunomassa ja peseytyy. Tämän jälkeen asiakas käy makuulleen, selkään tehdään pienet viillot ja
sarvet asetetaan niiden päälle.
Verta ja kudosnestettä lähtee henkilöstä riippuen n. 1-5dl. Lopuksi sarvet poistetaan ja selkä pestään.

What to expect from cupping?

When you arrive we start the treatment with sauna and if you would like you can put your feet in refreshing foot bath. You can use a bathing suit if you want, but note that it can be stained by blood during the treatment. I always take your wishes into account and implement them to your treatment. Before starting we go thought any symptoms you may have, that you want to have treated. You have time before and after the treatment to wash yourself and relax.

We follow Valviras instructions on cupping hygiene. Equipment and premises are cleaned and sterilized after each customer.

Before treatment the customer goes to sauna and washes themselves. After this the customer lays down on their stomach and small cuts are made to the backside. Cups are placed on the cuts. Depending on the person the body sheds 1-5 dl blood and tissue fluids. Finally the cups are removed and back is washed one more time.

Mitä kuppauksen jälkeen..?

Pidän kupattavistani asiakasrekisteriä, jonne kirjaan tehdyt hoidot ja hoitoreaktiot. Kuppaus ei aina välttämättä vaikuta toivotulla tavalla. Kerrothan minulle kaikista tuntemuksistasi. Asiakasrekisteri on salassa pidettävä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin tai käytetä markkinointi tarkoituksiin.

Haavat ovat pieniä pintanaarmuja, mutta ovat henkilöstä riippuen näkyvissä muutamia päiviä. Paranemista voi edistää käyttämällä esim. pihkavoidetta. Imujäljet voivat olla näkyvissä noin viikon ajan. Vältä hikoilua ja saunomista noin 3 vrk. Tankkaa suoloja ja nesteitä riittävästi. Vältä julkisia saunoja ja kylpylöitä kunnes haavat ovat parantuneet. Myös alkoholia tulisi välttää.

Kudosnesteen tihkuminen esim. seuraavana yönä on todella yleistä paineen purkautuessa lisää ja sitä ei kannata säihkähtää. Paineen purkautuminen on hyvä juttu!

What to expect after cupping?

I keep a register of all customer treated, where I log all done treatments and reactions to them. Cupping does not always lead to the desired effect. Please do tell me all of your feeling after treatment. Register is confidential and I don’t give your information forward or use them to marketing purposes.

cuts are small and only on the surface of the skin, but depending on the person they are visible for few days after. You can help healing the cuts by using resin cream. Suction marks can be visible for a week after treatment. try not to sweat or use the sauna 3 days after the treatment. refuel with enough salts and liquids after treatment. Don’t go to public saunas or washrooms until cuts have healed. Alcohol should be avoided after treatment.

Leakage of tissue fluids next night is very common when more pressure is released and you should not get scared by it. Pressures releasing is a good thing!

Kassaus

Kassaus suoritetaan seisaaltaan saunan puolella vain pohkeiden alueelle. Kassauksessa ei käytetä kuppaussarvia, vaan haavojen teon jälkeen vuotava veri kaavitaan pois pitkin vedoin kassausraudalla. Kassausta onkin käytetty kipeiden, väsyneiden, raskaiden tai puutuneiden jalkojen hoidoksi. Kassaamisella on parannettu myöskin turvonneita jalkoja ja nilkkoja.

Kassaus is done standing up in the sauna only in the area of calves. Cupping horns aren’t used in kassaus. After making the cuts the blood is scraped with long strokes kassaus iron. (Picture above) Kassaus is for sore, tired, heavy or numb legs. With kassaus it is also possible to heal swollen feet and ankles.

Hinnasto

 • Kokovartalokuppaus 95€
 • Pelkkä kassaus 55€
 • Kassaus kuppauksen yhteydessä 35€

Myös mökki ja kotikäynnit Ruka – Kuusamo alueella. Lisätietoa voi kysyä viestillä. Peruuttamattomasta ajasta perimme täyden hinnan.

Prices

 • Cupping whole body 95€
 • Kassaus 55€
 • Kassaus in addition to cupping 35€

Also cottage and home visits Ruka – Kuusamo area. Ask for more information by text message. Uncancelled appointments we charge full price.

Ensisijaiseti ajan varaukset txt/whatsapp viestillä 0503839801. Bookings primarily by text/whatsapp 0503839801.

Tietoa minusta

Nimeni on Anu ja olen alkujaan kotoisin Lieksasta. Olen yrittäjä sekä koulutettu ja laillistettu sairaanhoitaja. Eläimet, luonto ja perinteiset hoitomuodot ovat lähellä sydäntä. Tervetuloa hoitoon!